europejskie forum katowice 2018

Technologie zmieniające oblicze opieki zdrowotnej

Program

Rozwój nowych technologii i wzrost świadomości na temat zdrowia ludzkiego i mechanizmów chorobowych w ostatnich dziesięcioleciach był tak szybki , że można powiedzieć, że żyjemy w czasach medycznej rewolucji. Niskokosztowa genomika pacjenta związana z rozwojem bioinformatyki, cyfryzacja dokumentacji medycznej, crowdsourcing, obrazowanie molekularne, urządzenia przeznaczone do noszenia na ciele i mobilne aplikacje wspomagające terapię, biologia syntetyczna, robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, druk 3D i medycyna regeneracyjna całkowicie zmieniają oblicze opieki zdrowotnej i praktyki medycznej . To samo dotyczy farmakologii. Nowe leki, będące obecnie w fazie badań klinicznych, nie są już lekami uniwersalnymi, ale precyzyjnie ukierunkowanymi na konkretną chorobę, identyfikujące schorzenie tak, jak linie papilarne identyfikują niepowtarzalność cech człowieka. Niektóre z nowych leków są nawet opracowywane pod kątem dostosowania do unikalnego profilu DNA pacjenta. Wdrożenie nowych technologii do zastosowań klinicznych wywołuje złożone problemy medyczne, ekonomiczne i społeczne. Innowacje technologiczne w medycynie obejmują szerokie spektrum nowych jednostek chorobowych co z kolei zmusza badaczy do kolejnych, nowych badań, wdrażania innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych prowadzących do rozwoju i upowszechniania innowacyjnych technologii w służbie zdrowia. Jednym z najbardziej wrażliwych ogniw w łańcuchu innowacji jest faza badań, których rezultaty decydują o stosowaniu ich w praktyce klinicznej.

Konferencja poświęcona jest czynnikom wpływającym na rozwój innowacyjnej medycyny oraz odkrywaniu stojących przed nią wyzwań i możliwości. Będziemy poszukać odpowiedzi na stawiane  przez wybitnych lekarzy, naukowców i innowatorów pytania oraz analizować szybko zmieniające się trendy technologiczne, które obecnie i w przyszłości będą  zmieniać oblicze opieki zdrowotnej. Konferencja będzie  także  okazją do przedstawienia osiągnięć medycznych wiodących polskich klinik i producentów sprzętu medycznego, bowiem klinicystom, technologom, naukowcom, producentom, menadżerom zarządzających kapitałem podwyższonego ryzyka, a także urzędnikom publicznej służby zdrowia, organizacjom non-profit i innym współorganizatorom przyświeca jeden cel: przyspieszenie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań do praktyki medycznej.

Główne obszary tematyczne do dyskusji:

• Przyszłość zdrowia i medycyny: dokąd  zmierzają nowe technologie?
• Czy sztuczna inteligencja może wpływać na leki?
• Czy zastosowanie Big Data obniży koszty leczenia i przyspieszy identyfikację grożących epidemii?
• Zalety i wady internetu rzeczy w medycynie,
• Spersonalizowana medycyna i dostosowana do jej wymogów opieka zdrowotna,
• Wpływ medycyny stosowanej na umocnienie podmiotowości pacjenta

 

Partnerzy przemysłowi