europejskie forum katowice 2018

 

 

np expo 650x240 iv


Przemysł 4.0, internet rzeczy i zarządzanie wiedzą, automatyzacja i robotyzacja, efektywna energia i recykling, digitalizacja i elektromobilność – nowy projekt Grupy PTWP to ukłon w stronę najbardziej dynamicznych trendów w przemyśle. W dniach 26-28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe w Polsce wydarzenie konferencyjno-targowe dotyczące tej tematyki – Nowy Przemysł Expo. Towarzyszyć mu będą imprezy dedykowane sektorowi energetycznemu, górnictwu oraz nowym technologiom.

Nowy Przemysł Expo zaplanowano jako konferencję połączoną z targami przemysłowymi. Przez trzy dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będą spotkania, dyskusje, prezentacje, pokazy i warsztaty. Wszystko to z myślą o kadrze zarządzającej i specjalistach kadry technicznej przemysłu oraz o firmach, które z przemysłem współpracują. Organizatorzy kierują wydarzenie między innymi do: zarządów, dyrektorów produkcji, kierowników utrzymania ruchu, automatyków, inżynierów procesów i produktu, projektantów, technologów, wdrożeniowców, kierowników ds. produkcji, specjalistów ds. nadzoru technicznego, kontroli jakości planowania produkcji i BHP.

Nowy Przemysł Expo to nie tylko konferencja i targi, ale również wydarzenia towarzyszące. W ramach konferencji odbędzie się XV edycja Kongresu Nowego Przemysłu, dedykowanego sektorowi energetycznemu w Polsce. Realizowane z powodzeniem od 14. lat forum gromadzi co roku około 800 uczestników, w tym najważniejsze postacie sektora energii i paliw w kraju. Przewodnim hasłem Kongresu jest: „Wszystko, co najważniejsze dla polskiej energetyki”. W tegorocznej agendzie nie zabraknie tematów dotyczących polityki energetycznej państwa, kształtowania miksu energii w Polsce, nowych inwestycji i zmian na rynku energii, czy nowych technologii i innowacji w energetyce.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe gościć będzie w tym czasie również Europejskie Forum Technologiczne. Międzynarodowe spotkanie menedżerów, naukowców i polityków poświęcone problematyce  rozwoju nowoczesnego przemysłu i doskonaleniu systemu  nauki przemysłowej. Główną tematyką debat Forum, w tym referatów problemowych i dyskusji panelowych, będzie funkcjonowanie europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz   zmiany  systemowe planowane na lata 2021-2027 w ramach Programu Europa.

Szczególna uwaga w trakcie obrad zostanie poświęcona rozwojowi gałęzi  przemysłu i usług uznanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za sektory strategiczne: medycyna innowacyjna, technologie cyfrowe w zastosowaniach przemysłowych (tzw. Przemysł 4.0), gospodarka zamkniętego obiegu i nowoczesne środki transportu. Duży akcent będzie położony na ponadnarodową współpracę w tych dziedzinach krajów centralnej i południowo-wschodniej Europy.

Imprezą towarzyszącą będzie także Konferencja Górnictwo – organizowane cyklicznie w Katowicach opiniotwórcze spotkanie polskiego sektora węgla kamiennego, z udziałem menadżerów, polityków i ekspertów. Konferencja od lat towarzyszy ważnym dla górnictwa wydarzeniom – tu padają aktualne pytania o jego przyszłość. Tematami debaty organizowanej tradycyjnie w Katowicach są najważniejsze kwestie dotyczące procesu restrukturyzacji branży, perspektyw i warunków jej rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz serwisu WNP.PL, organizator wielu wydarzeń, w tym Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 

Więcej informacji: www.npexpo.pl

Partnerzy przemysłowi