europejskie forum katowice 2018

 

european forum technology

 

ŚRODA,  26 WRZEŚNIA 2018 

SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO FORUM TECHNOLOGICZNEGO

OD HORYZONTU 2020 DO HORYZONTU EUROPA

Sala Audytoryjna

 

09.30  Przywitanie gości i uczestników:
09.35
Otwarcie Forum: dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,
          Kazimierz Karolczak,
Prezes Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

09.40 - 10.00 Wystąpienie inauguracyjne ­­­­­­­wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina

10.00 - 11.30
Referaty problemowe:
       
         Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa - Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji

Horyzont Europa a inne programy europejskie - problemy synergii  - prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego

Główne założenia polskiej polityki technologicznej - Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Rozwój badań medycznych w Polsce - prof. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia

­­­11.30 - 12.00 Otwarcie wystawy NP EXPO

12.00 - 12.30 Referat problemowy: Perspektywy rozwoju przemysłu 4.0  w planach niemieckiego rządu i9 instytutów Fraunhofera - Maximilian Steiert,
         Dyrektor ds. Politycznych i Międzynarodowych, Fraunhofer GmbH

12.30 - 13.30 Dyskusja panelowa: Współpraca ponadnarodowa   w ramach europejskich sieci badawczych

Moderator: prof. Maciej Chorowski,  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Paneliści: prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Rozwoju Parlamentu Europejskiego
Mika Lautanala – Dyrektor Wykonawczy Business Finland,
Jakub Miler, Dyrektor Wykonawczy EIT InnoEnergy Central Europe,
prof. Jan Palmowski
– Sekretarz Generalny The Guild of European Research-Intensive Universities,
Lluis Rovira – Dyrektor The Research Centre of Catalonia – CERCA Institute,
prof. Lucyna Woźniak – Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Anna Groeninx von Zoelen –
Skarbnik The European Association of Research Managers and Administrators,

13.30 Lunch

14.30 - 16.30 Sesja Metropolitalna Europejskiego Forum Technologicznego - Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą

13.30 Lunch

14.30 – 16.30 Sesja Metropolitalna Europejskiego Forum Technologicznego: Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą

14.30 – 15.00 Referaty problemowe  

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia - Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii
Inteligentne miasto Bordeaux – Eric Franceries,
Generalny Dyrektor, GERTRUDE SAEM

15.00 – 16.00 Dyskusja panelowa:  Technologie w służbie miast

         Moderator: Dionizy Smoleń – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego PwC

Paneliści: Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu GZM,
Bogumił Sobula –
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Katowice,
Wiesław Raczyński – Wiceprezydent Miasta Chorzów,
Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
Maciej Bluj – Wiceprezydent Miasta Wrocław

16.00 – 16.30 Prezentacje praktycznych aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie miastem:   COIG S.A.  

19.00 Wieczór galowy

 

CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2018

Konferencja tematyczna: INNOWACYJNA MEDYCYNA

Sala 23

ORGANIZATORZY:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

 
PARTNER STRATEGICZNY:

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

 

09:30 - 09:40  Otwarcie konferencji
09:40 - 10:00  Wystąpienie inauguracyjne

10:00 - 11.00  Dyskusja panelowa Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej

         Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Panel I Referat problemowy: Rola nauk podstawowych w rozwoju nowych technologii - prof. dr Micheal Giersig, Freie University Berlin

Paneliści: prof. dr Michael Giersig, Freie Universität Berlin,
prof. dr hab. Andrzej Gamian, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
prof. dr hab. inż. Marek Langner, Politechnika Wrocławska,
prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska,
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Panel II Referat problemowy: Robotyka w medycynie - dr hab. Zbigniew Nawrat, Fundacja Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny w      Katowicach

Paneliści: dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
mgr inż. Wojciech Jopek, Prezes Zarządu BioEngineering sp. z o.o.,
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 - 13.00  Dyskusja panelowa: Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej cz. 2

        Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Panel III Referat problemowy: Nowe technologie leków - prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. nadzw., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,
dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. nadzw., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Panel IV Referat problemowy: Telemedycyna, prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu IFPS Warszawa/Kajetany

Paneliści: prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu IFPS Warszawa/Kajetany,
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Henryk Skarżyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Board Member of International Society of Telemedicine and eHealth,
dr hab. n. med. Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Adam Konka, Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia,
prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska

Panel V Referat problemowy: Medycyna sercowo-naczyniowa, prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Górnośląskie Centrum Medyczne

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Górnośląskie Centrum Medyczne,
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. n. med. Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP

13.00 -14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Prezentacja ofert komercyjnych i zamierzeń rozwojowych partnerów Forum: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A, ALVO sp. z o.o., American Heart of Poland S.A., BIOTON S.A., Grupa ADAMED S.A., INMED Karczewscy sp. z o.o. sp. k., Widex Poland sp. z o.o..

 

 

  CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2018 
 

Konferencja tematyczna: PRZEMYSŁ 4.0

Sala 24

ORGANIZATORZY
POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PARTNER STRATEGICZNY
ATENDE S.A.

 

09.30 - 09.40  Otwarcie konferencji
09.40 - 10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 - 10:30 Referat problemowy: Przełomowe technologie i perspektywy rozwoju technologicznego - prof. Arkadiusz Mężyk - JM Rektor Politechniki Śląskiej

10.30 – 11.00 Dyskusja panelowa: Kierunki rozwoju technologicznego oraz działania w polityce gospodarczej niezbędne, aby rozwijać i wdrażać nowe, inteligentne    systemy produkcyjne i technologiczne

Moderator: Zygmunt Łukaszczyk – Politechnika Śląska

Paneliści: Aleksander Poniewierski - Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k,
Aleksander Nawrat - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Andreas Edinger - General Motors Powertrain,
Angelo Corsaro – ADLNK Inc.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30-12.15 Dyskusja panelowa: Nowe technologie informatyczne i modele produkcji oraz zagrożenia z nich wynikające, jak przyczyniają się do rozwoju gospodarczego

Moderator: Piotr Moncarz - Stanford University

Paneliści: Artur Juretko - Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.,
Wolfgang Leindecker – TTTech Computertechnik AG,
Przemysław Wołek - ING Services Polska Sp. z o.o.,
Vladyslav Kryvenko - Johnson Matthey Battery Systems,

12.15-13.00 Dyskusja panelowa: Przemysł 4.0 - standardy i współpraca nauki z przemysłem w zakresie rozwijania i wdrażania nowych technologii wytwórczych

Moderator: Prof. Anna Timofiejczuk - Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Paneliści: Janusz Michałek - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
Artur Pollak – APA Sp. z o.o.,
Piotr Kowalski – Wielton S.A.,
Leszek Olejarz – AIUT Sp. z o.o..
Kristian Rolla – Fluor S.A.
Krzysztof Skórka - WASKO S.A.

 13.00-14.00 Lunch

14.00 – 17.00  Prezentacje ofert komercyjnych i zamierzeń rozwojowych partnerów Forum: Grupa ATENDE S.A., AIUT Sp. z o.o., ARCELORMITTAL S.A., Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, VIGO SYSTEM S.A.

 

CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2018 
 

Konferencja tematyczna: OD ODPADÓW DO ZASOBÓW

Sala 25

ORGANIZATORZY

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

PARTNER STRATEGICZNY
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

09.30 - 09.40  Otwarcie konferencji
09.40 - 10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 - 10:45 Referat problemowy: Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego - recykling 4.0 - prof. Markus Reuter, Dyrektor Oddziału Helmholtz Institute for Resource    Technology, Profesor Bergakademie we Freibergu,

10.45 – 11.00 Referat problemowy: Circular economy w Programie Horyzont 2020 - dr Maria Śmietanka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 13.00 Dyskusja panelowa: Innowacyjne technologie recyklingu

Moderator: prof. Joanna Kulczycka, AGH, Instytut Surowców Mineralnych PAN, członek Europejskiej Platformy Circular Economy

Paneliści: Christian Hagelüken, Umicore, Belgia, 
Magnus Ericsson , Lulea University of Technology, Szwecja,
Tomasz Babul, 
Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 
Tomasz Zieliński,
 Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 
Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Andrzej Chmielarz, Instytut Metali Nieżelaznych, 
Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, 
Magdalena Witczak, Instytut Technologii Drewna, 
Danuta Chmielewska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert produkcyjnych partnerów Forum: KGHM  POLSKA MIEDŹ S.A., Ceramika Paradyż sp. z o.o., PPHU Polblume Zbigniew Miazga, PROTECHNIKA Łuków sp. z o.o., SYNTHOS S.A., ZGH „Bolesław” S.A.

 

 

Czwartek, 27 września 2018

Konferencja tematyczna: PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU

Sala 1

ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PARTNER STRATEGICZNY
NEWAG S.A.

 

09.30 – 09.40 Otwarcie konferencji
09.40 – 10.00 Wystąpienia inauguracyjne

10.00 – 11.00 Referat problemowy – Pojazdy i systemy transportu autonomicznego – polska koncepcja - prof. Ingmar Andreasson – Logistik Centrum AB Stockholm oraz prof. Włodzimierz Choromański, Politechnika Warszawska.

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 11.50 Referat problemowy: Naziemne systemy zasilania pojazdów elektrycznych - Patric Duprat - Electric Road Solutions Centre ALSTOM, członek French Committee of the World Road Association

11.50 - 13.00 Dyskusja panelowa: Nowe technologie w transporcie – wyzwania i bariery
Moderator: prof. Marian Kaźmierkowski, Politechnika Warszawska

Paneliści: prof. Alfred Rufer – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne,
dr Jarosław Dyduch - Ørsted,
dr Michał Niezgoda – Instytut Transportu Samochodowego,
Marek Ustrobiński – Urząd Miasta Rzeszów,
prof. Roman Pniewski - Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
Sławomir Jasiński - Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp. k.

13.00 – 14.00 – Lunch

14.00 – 17.00 Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert produkcyjnych partnerów Forum: NEWAG S.A., DAHUA Poland Technology Sp. z o .o. , RAIL – MIL Computers Sp. z o.o., TRACK TEC S.A., Sp. k.

 

 --   --   --

 

Partnerzy przemysłowi