europejskie forum katowice 2018

EUROPEJSKIE FORUM TECHNOLOGICZNE - WROCŁAW 2014

 

aetc dsc1655 sesja1 oglne

Od lewej: prof. Gabriel Crean, dyr. Khalil Rouhana, p. Emmanuel Forest, dr Peter van Staa, dr Giuseppe Tartaglione
dr Andreas Wild, dr Xavier Goenaga, prof. Jacek Guliński

 

Pierwsze Europejskie Forum Technologiczne zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. we Wrocławiu. Zgodnie z oczekiwaniami konferencja stała się otwartym forum konsultacji z szerokim udziałem naukowców, specjalistów i praktyków gospodarczych zainteresowanych problemami reindustrializacji Europy z uwzględnieniem kluczowych innowacji w zakresie technologii wspomagających. Głównymi tematami debat były:

  • priorytety i mechanizmy finansowania unijnej polityki w zakresie KET, a zwłaszcza siedmioletni ramowy program Horyzont 2020,
  • tworzenia wielorakich sieci kontaktów, powiązań, partnerstwa - niezależnie od tego, czy były inicjowane przez przemysł, naukę, czy stymulowane przez administrację publiczną - w celu uniknięcia powielania wysiłków i ustalenia wspólnych działań.

Ponad 40 polityków i wybitnych ekspertów uczestniczyło w Forum jako główni spikerzy i paneliści, w tym prof. Jerzy Buzek, premier Polski 1997-2001 i przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2009-2012, który przewodniczył Forum oraz prof. Gabriel Crean, wiceprezes ds. Technologii i dyrektor ds. Europy, CEA, Francja i przewodniczący grupy Szerpów wysokiego szczebla w Komisji Europejskiej ds. KET, który moderował panel plenarny. W sesjach Forum, warsztatach, i prezentacjach wzięło udział prawie 1000 przedstawicieli - zarówno dostawców technologii jak i instytutów i organizacji naukowych, stowarzyszeń inżynierskich, instytucji finansowych i innych ośrodków badawczych i przemysłowych z całej Europy. Forum było doskonałą okazją do poznania ludzi, budowania sieci, wymiany pomysłów i identyfikacji potencjalnych partnerów.

More: European Technology Congress, Wroclaw 2014

 

Partnerzy przemysłowi