europejskie forum katowice 2018

W drodze ku gospodarce w obiegu zamkniętym 

Program

Ostatnie sto lat przyniosły bezprecedensowy wzrost wykorzystania zasobów naturalnych. Ten trend,  utrzyma się prawdopodobnie, także w nadchodzących dziesięcioleciach. Oczekuje się, że globalne wykorzystanie zasobów podwoi się do 2030 r. W Europie wydarzenia te budzą poważne obawy. Gospodarka Europy zależy od nieprzerwanego przepływu zasobów naturalnych, metali, minerałów, nośników energii i innych surowców, przy czym w wielu przypadkach znaczną część tych materiałów pokrywa import. Zależność ta będzie źródłem podatności na zagrożenia, ponieważ rosnąca globalna konkurencja o pozyskiwanie zasobów naturalnych przyczyniła się do znacznego wzrostu poziomów cen i zmiany uwarunkowań. Niepewne i niestabilne ceny zakłócają produkcję sektorów przemysłowych zależnych od tych zasobów. Jednocześnie szybki wzrost wydobycia i eksploatacji zasobów naturalnych wywiera negatywne skutki na środowisko naturalne, szczególnie w Europie. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, zakwaszenie ekosystemów, utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu i wytwarzanie odpadów stanowią zagrożenie dla dobrobytu gospodarczego i społecznego. Stworzenie w Europie gospodarki o obiegu zamkniętym  może wspomóc rozwiązanie wielu z tych wyzwań i dodatkowo poprawić efektywność wykorzystywania odpadów. Przyniesie realne korzyści ekonomiczne, zmniejszając koszty i ryzyko, zwiększając jednocześnie konkurencyjność. Przywództwo Europy w przejściu do gospodarki o obiegu zamkniętym stwarza możliwości uzyskania po raz pierwszy przewagi w wykorzystywaniu odpadów w globalnej gospodarce.

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie wpływające na przejście od modelu ekonomicznego, który obecnie dominuje, do modelu kołowego, stanowiącego fundamentalną alternatywę i analizującego ogromne wyzwania i szanse biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym. Konferencja obejmie prezentacje i dyskusje panelowe z udziałem wybitnych badaczy z branży gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wiodących polskich przedsiębiorstw prezentujących projekty i poglądy na temat przyczyn i sposobu wprowadzenia gospodarki obiegowej w swoich fabrykach. Zgromadzi liderów branży, władze i planistów miejskich, dostawców technologii, konsultantów biznesowych, badaczy i wynalazców, których wspólnym celem jest napędzanie innowacji w nowych materiałach i lepszymi, bardziej ekonomicznymi produktami i usługami oraz zabezpieczanie przewagi pierwszego ruchu w globalnym świecie.

Główne obszary tematyczne do dyskusji:

  • Jaki jest obecny stan gospodarki zamkniętej?
  • Szanse i bariery stojące przed europejską gospodarką o obiegu zamkniętym,
  • Modele biznesowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • Innowacje w gospodarce o obiegu zamkniętym w ramach współpracy europejskiej
  • W jaki sposób można zminimalizować wytwarzanie odpadów i koszty materiałowe poprzez eko-projektowanie?
  • Digitalizacja, w tym Internet rzeczy i technologia Blockchain, jako czynniki ułatwiający przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerzy przemysłowi