europejskie forum katowice 2018

Przez cyfryzację do wzrostu produktywności

Program

Europa jest na początku nowej rewolucji przemysłowej. Wszechobecne wykorzystanie skomplikowanych czujników, rozbudowa bezprzewodowej komunikacji i sieci, wdrażanie coraz inteligentniejszych robotów i maszyn - jak i wykorzystywanie ogromnej mocy obliczeniowej przy stale malejących kosztach i rozwój analityki Big Data, Internetu rzeczy i technologii Blockchain - wpływają na zmianę sposobu wytwarzania towarów. Ta nowa, cyfrowa rewolucja przemysłowa - uważana za kolejny, czwarty wielki krok w rozwoju technologii produkcji, nazywana Przemysłem 4.0 - zakłada obietnicę większej elastyczności w zakresie produkcji, masowej personalizacji, zwiększonej prędkości, polepszenia jakości i  wydajności. Stoimy dziś w obliczu wielu nowych wyzwań, których jeszcze teraz nie możemy zidentyfikować. Jeśli przedsiębiorstwa mają wejść na drogę Przemysłu 4.0, to niezbędne będą duże inwestycje, zmiany modeli biznesowych, baz danych, wyłonią się problemy prawne dotyczące odpowiedzialności i własności intelektualnej, standardów i niedopasowania dotychczasowych kwalifikacji zawodowych. Niektórzy krytycy twierdzą nawet, że systemy produkcyjne wprowadzone przez nową rewolucję przemysłową będą zbyt drogie, zbyt niewiarygodne i zbyt duże, a przechodzenie do sektora 4.0 napędzane jest głównie przez producentów sprzętu i urządzeń, a nie stymulowane potrzebami klientów. Jeśli chcemy czerpać korzyści z nowych technologii przemysłowych, to  muszą zostać przezwyciężone wszystkie te przeszkody.

Konferencja poświęcona jest problemom związanym z przechodzeniem do nowych systemów produkcyjnych i modeli biznesowych oraz identyfikowaniu wyzwań wynikających z cyfryzacji i możliwości biznesowych oferowanych w gospodarce Przemysłu 4.0. Zostaną przedstawione  prezentacje w ramach dyskusji panelowych z udziałem wybitnych naukowców i przedstawicieli czołowych polskich przedsiębiorstw, którzy przedstawią sposoby i możliwości dotyczące metod wdrażania rewolucji Przemysłu 4.0 w swoich przedsiębiorstwach. Konferencja zgromadzi liderów branży, decydentów, dostawców technologii, konsultantów biznesowych, badaczy i wynalazców i interesariuszy, którzy będą się dzielić  poglądami na temat nowej, inteligentnej produkcji,  czwartej rewolucji przemysłowej i jej implikacji dla europejskiej i polskiej polityki przemysłowej.


Główne obszary tematyczne do dyskusji:

  • Jaką formę przyjmie nowy model produkcji w Europie i jak może przyczyniać się do rozwoju gospodarczego,
  • Jakie kierunki w polityce gospodarczej są niezbędne, aby wdrożyć nowe, inteligentne działania produkcyjne napędzane falą zmian technologicznych w relatywnie wysokokosztowych gospodarkach w UE,
  • Nowe modele biznesowe - serwicyzacja i masowa personalizacja produktów i produkcji,
  • Przemysł 4.0 - standardy i konsekwencje standaryzacji.

 

Partnerzy przemysłowi