europejskie forum katowice 2018

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanowisko: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ścieżka tematyczna:

Partnerzy przemysłowi